LV RU EN
 

SERTIFIKĀCIJA un NOTARIĀLS APSTIPRINĀJUMS

Mūsdienu uzņēmējdarbības vidē arvien biežāk dokumentiem ir jābūt apstiprinātiem ar zvērināta tulkotāja parakstu, kas ir izdarāms acumirklī. Tikpat īsā laikā mēs varam sagatavot arī notariālo apstiprinājumu.

Kapēc ir nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums?
Tulkojuma notariāls apliecinājums nepieciešams, lai tulkojumam piešķirtu juridisku spēku.

Kas ir notariāli apliecināts tulkojums?
Zvērināts tulks ar savu parakstu apstiprina tulkojuma pareizību un tulka parakstu apliecina valsts notārs. Apliecināts tulkojums tiek piešūts pie dokumenta oriģināla vai notariāli apliecinātas dokumenta kopijas. Apliecinājuma teksts tiek sastādīts valodā, kurā dokuments tiek tulkots, kā arī apliecinājuma teksts var tikt dublēts latviešu valodā.

Notariāli apliecinātas dokumenta kopijas
Valsts notārs var apliecināt tikai tādu dokumentu kopijas, kas atbilst noteiktām prasībām, proti:
Ir norādīts dokumenta autors
Ir noradīts dokumenta sastādīšanas datums
Ir norādīta dokumenta reģistrācijas vieta
Ir norādīts dokumenta izdevejiestādes pilnais nosaukums
Dokuments ir parakstīts
Lai varētu apliecināt dokumenta kopiju (piemēram, diploma kopiju), notāram obligāti nepieciešams dokumenta oriģināls.

Gadījumā, ja dokuments neatbilst augstāk minētajām prasībam, tā spēkā esamība var tikt apstrīdēta un šāda dokumenta kopija netiek notariāli apliecināta. Tāpat notārs nedrīkst apliecināt valstij piederošo dokumentu kopijas, piemēram, pases.
Atsevišķos gadījumos apliecināts tulkojums var tikt piešūts pie neapliecinātas dokumenta kopijas, kurai šajā gadījuma nebūs juridiska spēka.


Tulkošanas biroja apliecināts tulkojums
Ja tulkojumam nav nepieciešams notariāls apliecinājums, taču, tajā pašā laikā ir nepieciešams apliecinājums par tulkojuma pareizību, tulkotāja parakstu var apliecināt tulkošanas birojs.


Apostilizācija
Dokumenta apostilizācija nepieciešama, lai oficiāli atzītu izejošo dokumentu autentiskumu ārvalstīs. Apostille ir dokumentu legalizācijas vienkāršota forma, kas darbojas starp 1961. gada 5.oktobrī pieņemtās Hāgas konvencijas dalībvalstīm. Dokumentu apostilizācija tiek veikta Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

 
I work with SDL Trados Studio 2014


Copyright © Lingo S, 2006
Made by Insbergs
Galvenā.      Pakalpojumi.      Kvalitāte.      Mūsu pieredze.      Kontakti.